REVİZYON RİNOPLASTİ

REVİZYON RİNOPLASTİ NEDİR?

Bir rinoplasti ameliyatı geçirip, beklenti karşılanamamış, istenmeyen bir görünüm ya da zaman içinde farklılaşma gelişmiş olabilir. Bu durumlarda, önceden bir rinoplasti ameliyatı sonrası gelişen, kalıcı yapısal ya da estetik problemin giderilmesi amacıyla yapılan rinoplasti ameliyat(lar)ı na revizyon rinoplasti diyoruz.

Rinoplasti ameliyatlarından sonra revizyon ihtiyacı en tecrübeli cerrahlarda dahi %3-15 olguda gerekebilmektedir. Revizyon çok sınırlı kontur ya da pozisyon düzeltmeleri olabileceği gibi ciddi yapısal sorunlara yönelik kapsamlı bir ameliyat da olabilir. Belirgin doku-destek kaybı durumlarında, daha önce ameliyat edilmemiş bir buruna göre daha karmaşık teknikler ve tecrübeye gereksinim vardır. Revizyon olgularında, görünüm problemi dışında, ciddi burun solunumu sıkıntıları da eşlik edebilir. Revizyon rinoplastide burun işlevi onarımı zemininde estetik düzenlemenin yapılması gerekir. Canlı doku metal ya da taş gibi doğada sabit kalabilen bir yapı değildir. Cerrahi girişim ile (kesi, dikiş, doku ekleme, konum değiştirme vs,) iyileşme döneminde yanıt veren, uyum sağlayan, değişim gösteren bir süreç yaşanır. Uzun dönemde de doku değişimi devam eder. Bu nedenle, her rinoplastide ancak özellikle revizyon rinoplastide doğal görünüm ilkesinden ödün vermeden, zamanın ve dokunun yanıtı gözetilerek cerrahi teknikler uygulanır.

 

Bu Yazıya Ait Dosyalar