Tiroid Kanserleri

Tiroid kanseri, boynunuzun alt kısmında yer alan tiroid bezi hücrelerinden kaynaklanan kanser çeşididir. Tiroid bezi kalp hızı, tansiyon, vücut sıcaklığı ve kilonuzu düzenleyen hormonlar üretir. 
Tiroid kanseri başlangıçta bulgu vermeyebilir; ancak büyüdükçe boyunda ağrı ve şişliğe sebep olabilir. 
Tiroid knserinin farklı çeşitleri mevcuttur. Bazıları oldukça yavaş büyüme gösterirken bazıları çok agresif seyredebilmektedir. Çoğu tiroid kanseri olgusu tedavi ile iyileştirilebilmektedir. 
Tiroid kanser sıklığının giderek artmakta olduğu gözlenmektedir. Bazı doktorlar bunun sebebinin gelişen teknoloji ile geçmişte saptanması mümkün olmayacak kadar küçük tiroid kanserlerinin günümüzde saptanabilir kılınması olduğunu düşünmektedir. 

Belirti ve bulgular

Sebepleri
Tiroid kanserinin gelişimine sebep olan faktörler tam aydınlatılmaış değildir. 
Tiroid kanseri tiroid bezinizdeki hücrelerde genetik değişiklikler (mutasyonlar) gelişmesi ile oluşmaktadır. Mutasyonlar hücrelerin hızlı büyüme ve bölünmesine olanak sağlar. Aynı zamanda bu hücreler normal hücrelerde mevcut olan ölme özelliklerini kaybederler. Biriken anormal tiroid hücreleri tümörü oluşturur. Anormal hücreler çevre dokulara doğru genişleyebilir ve vücudun başka kısımlarına sıçrayabilir (metastaz). 

Tiroid kanser çeşitleri
Tiroid kanseri, tümörde bulunan hücrelerin tiplerine göre gruplandırılmaktadır. Tümörden alınan doku örneği (biyopsi) mikroskop ile incelenerek gruplandırma yapılmaktadır. Kanserin çeşidine göre tedavi ve prognoz belirlenmektedir. 
Papiller tiroid kanseri: en sık görülen tiroid kanser tipidir. Tiroid bezinin tiroid hormon üreten ve depolayan foliküler hücrelerinden kaynaklanır. En sık olarak 30-50 yaş arasında görülür. 
Foliküler tiroid kanseri: yine tiroid kanserinin foliküler hücrelerden kaynaklanan bir tipidir. Genelde 50 yaş üstü hastalarda görülür. 
Medüller tiroid kanseri: kalsitonin hormonunu üreten C hücreleri isimli tiroid hücrelerinden kaynaklanan kanser tipidir. Kan tahlilinde artmış kalsitonin seviyelerinin görülmesi çok erken evrede medüller tiroid kanserine işaret edebilir. Bazı genetik sendromlar medüller tiroid karsinomu riskini arttırabilir ancak genetik bağlantı pek sık gözlenmez. 
Diğer tipler: tiroid lenfoması, tiroid sarkomu

Risk faktörleri

Komplikasyonlar
Tedaviye rağmen tiroid kanseri tekrar edebilir:

Nüks eden tiroid kanserleri tedavi edilebilir. Nüks açısından kontrol etmek için sizden belirli zaman aralıklarıyla kan tahlilleri veya tiroid görüntülemeleri istenebilir.