İşitme Kaybı ve Tedavisi

İşitme kayıpları, iletim tipi işitme kaybı ve sensörinöral (sinirsel) tipte işitme kaybı olarak iki genel kategoriye ayrılabilir.
İletim tipi işitme kaybı, iç kulaktaki işitme parçası olan kokleaya ses enerjisi iletirken herhangi bir sorun olduğunda ortaya çıkar. İletim tipi işitme kaybının yaygın nedenleri arasında kulak kanalınızın tıkanması, kulak zarında bir delik, orta kulaktaki üç küçük kemikçikle ilgili sorunlar veya kulak zarı ile koklea arasındaki boşlukta sıvı olması bulunur. Neyse ki, çoğu iletim tipi işitme kaybı tedavi edilebilir hastalıklardır. 

İletim Tipi İşitme Kaybına Ne Sebep Olur?
İletim tipi işitme kaybı, sesin dış kulak veya orta kulaktan doğal hareketi engellendiğinde ve ses tam olarak iç kulağa ulaşmadığında meydana gelir. 

İletim tipi işitme kaybına neden olabilen dış kulak yapılarından kaynaklanan durumlar şunlardır;
Kulak kiri (Buşon) – Dış kulak kanalında ciltten salgılanan yapışkan sıvıya dış ortamdan gelen parçacıkların tutunup birikmesi ile normal olarak kulak kiri üretilir. Doğal olarak dışarıya doğru olan cilt atımı ile kendi kendine temizlenen dış kulak yolu, bazı durumlarda tamamen tıkanarak, işitme kaybına neden olabilir.
Yüzücü kulağı — Yüzücü kulağı, aynı zamanda ‘’otitis eksterna’’ olarak da adlandırılır, kulak kanalında genellikle suya maruz kalma veya pamuklu çubuk kullanımıyla oluşan travma ile ilişkili bir infeksiyondur.
Yabancı cisim — Dış kulak yolunun yabancı cisim ile tıkanması iletim tipi işitme kaybına neden olabilir. Bu durum daha çok boncuk, kuruyemiş gibi nesneleri dış kulak yoluna yerleştiren çocuklarda görülür.
Kemik lezyonları — Bunlar kulak kanalında genellikle soğuk suda yüzmeyle bağlantılı kötü huylu olmayan kemik büyümeleridir.
Aural atrezi adı verilen dış kulak kanalı kusurları — Doğumsal bir problemdir ve sıklıkla mikrotia adı verilen dış kulak yapısındaki bozukluklarla birlikte görülür.

İletim tipi işitme kaybına neden olabilen orta kulak yapılarından kaynaklanan durumlar şunlardır;
Orta kulak sıvısı veya infeksiyonu - Orta kulak boşluğu normalde hava içerir, ancak iltihaplı hale gelebilir ve sıvı dolabilir (otitis media). Bu bölgede sıvı ile aktif bir infeksiyona orta kulak iltihabı denir ve genellikle ağrılıdır ve ateşe neden olabilir. Seröz otitis media, aktif infeksiyon olmaksızın orta kulakta sıvıdır. Her iki durum da çocuklarda yaygındır. Kronik orta kulak iltihabı, kalıcı kulak akıntısı ve / veya kulak zarında veya orta kulak kemiklerinde (kemikçikler) hasarla ilişkilidir.
Kulak zarının çökmesi - Orta kulaktaki basınç dengesizliği, östaki borusunun fonksiyon bozukluğundan kaynaklanabilir ve kulak zarının orta kulak kemiklerine doğru çökmesine neden olabilir.
Kulak zarındaki delik — Kulak zarındaki bir delik (timpanik membran adı verilir) travma, infeksiyon veya östaki tüpü işlev bozukluğundan kaynaklanabilir.
Kolesteatom – Orta kulak boşluğunu kaplayan hücreler, derimizin hücre tipinden farklıdır. Orta kulakta deri hücreleri (skuamöz epitel) bulunduğunda buna kolesteatom denir. Kolesteatomlar küçük bir yumru veya cep olarak başlar, ancak büyüyebilir ve kemiklere zarar verebilir.
Orta kulak kemiklerinde hasar — ​​Bu travma, infeksiyon, kolesteatom veya geri çekilmiş kulak zarından kaynaklanabilir.
Otoskleroz - Bu, orta kulaktaki üzengi kemiğinin etrafındaki kemiklerle kaynaştığı ve ses tarafından titreşmesinin bozulduğu bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür.

Tedavi seçenekleri nelerdir?
İşitme kaybı yaşıyorsanız, size tanı koyabilecek bir KBB uzmanı görmeli ve cerrahi prosedürler dahil olmak üzere tedavi seçenekleri hakkında bilgi almalısınız. Değerlendirmenin kritik bir parçası, bir odyolog (işitme fonksiyonunu test eden bir profesyonel) tarafından kaybınızın ciddiyetini belirlemek ve işitme kaybının tipini tayin etmek için yapılacak bir işitme testi olacaktır.

Muayene, işitme testi ve gerek görülürse yapılacak Tomografi/ MRI gibi görüntülemeler sonucunda size uygun tedavi planı şekillenecektir.


İletim Tipi İşitme Kaybının Cerrahi Tedavisi
Ventilasyon Tüpü (Kulak Tüpü) Yerleştirilmesi
Bu cerrahi tedavi, havanın orta kulağa girmesini sağlamak için kulak zarına küçük bir tüp yerleştirmeyi içerir. Bu ameliyat genellikle kronik orta kulak sıvısı ve infeksiyonlar nedeniyle yapılır. Bu tüpler, sıvıyı boşaltarak ve orta kulaktaki iltihabı iyileştirerek işitmeyi geri kazanmaya yardımcı olabilir. Yerleştirilen tüpler genellikle 6-18 ay arasında kendiliğinden düşerler.

Kanalplasti
Dış kulak kanalının tıkanması doğuştan veya sonradan edinilmiş olabilir. Bu durumlarda, yeni bir kulak kanalının oluşturulması işitmede iyileşme ile sonuçlanacaktır.

Timpanoplasti
Kulak zarının delinmesi, orta kulak kemikçiklerinin yeterince titretme yeteneğini azaltarak işitme kaybına neden olacaktır. Kulak zarındaki delikler infeksiyon veya travmadan kaynaklanabilir. Kulak zarındaki deliğin onarımı ya kulak kanalından ya da kulak arkasından bir kesi ile yapılır. Kulak zarının onarımı kas veya kıkırdağı çevreleyen yumuşak doku ile yapılabilir.

Ossiküler Rekonstrüksiyon (Kemikçiklerin yeniden yapılandırılması)
Orta kulakta bulunan kemikçikler kısmı olarak hasarlanabilir veya kemikçiklerin bazıları mevcut olmayabilir. Bu, doğuştan veya kronik infeksiyonun bir sonucu olabilir. Kulak kemikçiklerinin onarımı için protezler kullanılabilir. Protezler hastalığa bağlı olarak, orta kulakta bulunan üç kemikçiğin (çekiç-örs-üzengi) yerine geçebilecek (TORP) ya da çekiç veya örs kemikçiğinin yerine geçebilecek (PORP) şekilde kullanılabilir.   

Stapedektomi
Otoskleroz,üzengi kemikçiğinin  tabanında sertleşmenin olduğu metabolik bir durumdur. Bu, iç kulağa giden ses titreşiminin azalmasına neden olarak işitme kaybına neden olur. Otoskleroz kalıtsal geçişi olan bir hastalıktır ve kadınlarda daha sık görülür. Otoskleroz, hastaların yaklaşık üçte ikisinde her iki kulağı da tutar. Bu hastalığın cerrahisinde üzengi kemiğinde sertleşmenin olduğu kısım çıkarılır ve çıkarılan kısma bir piston yerleştirilerek kemikçikler ve iç kulak arasındaki bağlantı sürdürülmüş olur.