Alt Yutak (Hipofarinks) Kanserleri

Alt yutak (Hipofarinks) neresidir?
Yutak , gırtlak ve yemek borusuna giden hava ve yiyecekler için geçiş yolu görevini gören bir organdır. Yutağın alt kısmı (hipofarinks) gırtlağın yanları (piriform sinüs), gırtlağın arkası (postkrikoid bölge) ve alt yutak arka duvarı olmak üzere toplam 3 yapıdan oluşur.


Alt yutak kanseri nedir?
Alt yutakta kanser hücrelerinin geliştiği hastalıklara alt yutak kanseri denir. Bu kanserler yutağın yüzeyini kaplayan örtücü epitel hücrelerinden gelişir. En sık olarak yassı epitel hücreli kanser görülür.


Alt yutak kanseri şikayet ve bulguları nelerdir?
Aşağıda belirtilen şikayetler alt yutak kanserinin belirtileri olabileceği gibi, iyi huylu veya kötü huylu başka hastalıkların da belirtileri olabilir. Belirtilen şikayetler sizde de varsa bir doktora görünmeniz önerilir.


Alt yutak kanserlerinin risk faktörleri nelerdir?

Alt yutak kanseri tanısı nasıl konulur ve tanıda kullanılan yöntemler nelerdir?
Hikaye ve fizik muayene: Her hastalıkta olduğu gibi alt yutak kanserlerinin tanısında öncelikle hastanın şikayetleri ve fizik muayene bulguları doktorları yönlendirir. 
Endoskopik gırtlak ve yutak muayenesi: Ağızdan veya burundan ışık ve görüntüleme sistemleri içeren tüpler (endoskoplar) aracılığıyla girilerek alt yutak ve gırtlak bölgesi görüntülenir ve anormal bulgular saptanır.
Bilgisayarlı Tomografi , MR ve PET: İleri görüntüleme yöntemleriyle hastalığın çevre anatomik yapılarla ilişkisi, boyundaki lenf bezlerine veya uzak organlara yayılımı araştırılır.
Biyopsi: Hastalıklı bölgeden alınan doku örneği mikroskop altında incelenir ve kanserin varlığı araştırılır. Bütün incelemelerin sonunda hastalık 4 evrede değerlendirilir. Evreye göre tedavi seçenekleri belirlenir.


Alt yutak kanserlerinde tedavi seçenekleri nelerdir?
Erken evre hastalıklarında genellikle tek tedavi yöntemi uygulanırken, ileri evre hastalıklarda birden fazla tedavi seçeneği uygulanır.
Evre 1 ve 2: Cerrahi tedavi seçeneği hastalığın durumuna göre farinjektomi (yutağın çıkarılması), parsiyel (kısmi) veya total laringofarinjektomi (gırtlak ve yutağın çıkarılması) olabilir. Aynı zamanda boyun diseksiyonu denilen boyundaki lenf bezlerinin çıkarılması işlemi de uygulanabilir. Bazı hastalarda cerrahi tedavi sonrasında radyoterapi (ışın tedavisi) gerekebilir.  Başka bir tedavi seçeneği ise tek başına radyoterapidir ( ışın tedavisi).
Evre 3-4: Birkaç tedavi seçeneği uygun olabilir. Bunlar:
Cerrahi öncesi veya sonrası radyoterapi ve/veya kemoterapi (ilaç tedavisi)
Kemoterapi sonrası cerrahi ve/veya radyoterapi
Kemoterapi ve radyoterapinin aynı anda uygulanması
Aynı anda kemoterapi ve radyoterapi sonrası cerrahi
Cerrahi tedaviler, ortaya çıkan doku defektlerini kapatmak ve konuşma, yemek yeme, nefes alma fonksiyonlarını koruyabilmek için rekonstrüktfif cerrahileri de içermektedir.
Not: Kulak burun boğaz ve  diğer branş doktoları (radyoloji, onkoloji,radyasyon onkolojisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi vb.) hastayı da karar sürecine dahil ederek, hastalığın durumuna , çevre anatomik yapılarla ilişkisine ve evresine göre en uygun tedaviyi belirleyecektir.